Extra bolagsstämma i Sensys Traffic

19-03-2012 - Sensys Traffic (publ) har vid extra bolagsstämma, i enlighet med förslag i kallelsen, fattat beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units), med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Vid full teckning av nyemissionen tillförs Sensys Traffic ca 28,5 Mkr före emissionskostnader, fördelat på ca 191 miljoner aktier med en kurs om 0,15 kronor per aktie.

Teckningskursen vid teckning av nya aktier enligt teckningsoptioner av serie 2012/2013:A (mars 2013) ska vara 0,30 kronor per aktie. Teckningskursen vid teckning av nya aktier enligt teckningsoptioner av serie 2012/2013:B (oktober 2013) ska vara 0,60 kronor per aktie.

Vid full teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna tillförs Sensys ytterligare ca 9,6 Mkr i mars 2013 samt ca 19,2 Mkr i oktober 2013 fördelat på ca 64 miljoner aktier, vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Av ovanstående följer att varje unit ska bestå av sex nya aktier, en teckningsoption av serie 2012/2013:A och en teckningsoption av serie 2012/2013:B. Nio befintliga aktier ger rätt att teckna en unit. Teckningskursen för varje unit uppgår till 0,90 kronor.

Emissionen är garanterad till ca 13 procent genom teckningsförbindelser.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2012, kl 11.45.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 19-03-2012
nyemission, sensys, sensys traffic