Extra bolagsstämma för Sensys Traffic AB, har avhållits i Jönköping

28-10-2010 - Sensys Traffic (publ) har vid extra bolagsstämma, i enlighet med förslag i kallelsen, fattat beslut om nyemission med företrädesrätt för Sensys befintliga aktieägare. 

Vid fullteckning av nyemissionen kommer Sensys Traffic att tillföras ca 50,4 MSEK före emissionskostnader, fördelat på ca 72 miljoner aktier. Styrelsen och VD för Sensys har förbundit sig att teckna fullt ut för nuvarande innehav, motsvarande ca 14 miljoner aktier.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafikinformatik och trafiksäkerhet. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 28-10-2010
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar