Bokslutskommuniké 2018

21-02-2019 - Oktober–december 2018
- Nettoomsättning 124,4 Mkr (83,3)
- Orderingång 143,9 Mkr (156,3)
- EBITDA 16,7 Mkr (5,4)
- EBIT Rörelseresultat 7,3 Mkr (-4,7)
- Totalresultat 8,8 Mkr (-3,2)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,01 kronor (-0,01)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39,0 Mkr (-7,3)

Januari–december 2018
- Nettoomsättning 380,3 Mkr (293,1)
- Orderingång 480,0 Mkr (348,9)
- EBITDA 37,6 Mkr (-15,9)
- EBIT Rörelseresultat 0,6 Mkr (-54,8)
- Totalresultat 16,1 Mkr (-64,9)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,00 kronor (-0,09)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49,3 Mkr (-39,3)

VD-KOMMENTAR  

Ett fokuserat år
Nyckelordet för 2018 har varit "fokus". Säljaktiviteterna på utvalda marknader gav resultat och en orderingång som var rekordstor. Ett tydligt resultatansvar för våra enheter skapade god kostnadskontroll. Året summeras med att vårt fokus på säljaktiviteter och effektivisering av verksamheten resulterade i en strukturell förbättring av vår lönsamhet. För helåret 2018 växte EBITDA-resultatet med 53,3 miljoner kronor till 37,6 miljoner kronor (-15,9). EBITDA-resultatet för det fjärde kvartalet växte med 11,3 miljoner kronor till 16,7 miljoner kronor (5,4).

Investering för tillväxt
Inom Managed Services (Operatörstjänster) låg fokus på att leverera och förbättra våra kontraktsbaserade tjänster för befintliga kunder i USA. Staten Iowa, USA, återupptog sitt program och staten Oklahoma, USA, påbörjade övervakningen av oförsäkrade fordon. Under fjärde kvartalet ökade kostnaderna inom Managed Services (Operatörstjänster) något. Den ökningen var hänförlig till starten av de nya kontrakten för program i USA och avser kostnad för ökad flexibilitet i bemanning och uppgradering av mjukvarulösningarna PULS samt Xilium. De nya kontrakten för Managed Services (Operatörstjänster) är igång och bedöms bidra positivt till EBITDA-resultatet från år 2019.

Introduktion av FLUX
Vi är verksamma i konkurrensutsatta globala marknader där kundernas behov varierar från marknad till marknad. Megatrender som hållbara städer, datainsamling och artificiell intelligens påverkar vår industri och våra kunder. För att möta den ökade efterfrågan lanserade vi en ny hårdvaruplattform FLUX i Dubai i december. FLUX är utvecklad för att på sikt ersätta produkterna inom S- och T-serien med en enda Sensys Gatso plattform. FLUX integreras automatiskt med våra mjukvaror PULS och Xilium. Tillsammans skapar de ett flexibelt och skalbart helhetserbjudande för trafikövervakning.

Kassa och solid finansiell ställning
Vid utgången av året var tillgängliga likvida medel 153,2 miljoner kronor (121,3). Resultatutvecklingen under kvartalet var stark samtidigt som rörelsekapitalbehovet effektiviserades. Det resulterade i ett positivt kassaflöde från verksamheten på 39,0 miljoner (-7,3) för kvartalet och 49,3 miljoner (-39,3) för helåret 2018. Soliditeten uppgick till 72 procent (67) tack vare nettovinsten för tredje och fjärde kvartalet samt konvertering av aktieägarlån. Lägre skuldsättning och bättre kassa gjorde att den räntebärande nettoskulden uppgick till -17,7 miljoner kronor vid utgången av året. Likviditeten förbättrades delvis genom förskottsbetalning från kunder.

Framtid
Fokus på försäljningsaktiviteter under 2018 resulterade i en ökad orderingång. Den stora orderboken vid utgången av året bedöms fortsätta att driva vår tillväxt under 2019. När försäljningen ökar så uppskattas kostnaderna för medarbetare som arbetar med kunder att öka. Vår ambition är att behålla bruttomarginalnivån.

Att hålla jämna steg med ständigt förändrade kundbehov kräver fortsatt innovation. Vi lanserade vår nya hårdvaruplattform FLUX i december 2018. Tillsammans med våra mjukvarulösningar Puls och Xilium skapar FLUX ett komplett erbjudande av flexibla och skalbara trafikövervakningslösningar. Vi fortsätter att utveckla FLUX under 2019, samtidigt som vi startar igång de första säljaktiviteterna. Under 2019 kommer den största delen av vår systemförsäljning att vara baserad på T-Seriens plattform.

Huvudkomponenterna i T-Serien kommer från vår strategiska leverantör Prodrive. I början av december brann det hos denna leverantör. Leveranserna i slutet av 2018 påverkades minimalt. Tillsammans med Prodrive arbetar vi med att löpande hantera leveranser till våra kunder på ett tillfredställande sätt. Vi förväntar oss att produktionen ska startas upp helt i april 2019. Vi förväntar oss inte att försäljningen för helåret 2019 kommer att påverkas negativt av denna händelse.

Vi har ett starkt globalt team och kommer att fortsätta vår strategi som fokuserar på att öka aktiviteterna inom Managed Services (Operatörstjänster) och att leverera innovativa mjukvaru- samt hårdvarulösningar till hela världen. Med en ökad försäljning och noggrann kostnadskontroll strävar vi efter en successiv förbättring av vår lönsamhet.

Ivo Mönnink,
VD, Sensys Gatso Group 

 

FINANSIELL INFORMATION

Inbjudan till presentation för press och analytiker

Den 21 februari kl. 9:30 presenterar VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder bokslutskommunikén för 2018 och besvarar frågor i en telefonkonferens. Presentationen går att följa online via länk via Sensys Gatsos hemsida: www.sensysgatso.com eller via https://digital.vevent.com/rt/fronto2~sensys-q4-2018

För att följa sändningen måste du registrera dig. Registreringen görs med en e-post-adress på registreringssidan som visas när du klickar på den angivna länken ovan.

Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon; registrera på något av följande två sätt: 

Förhandsregistrering via webblänk
För att delta i telefonkonferensen, förhandsregistrera dig helst i god tid i förväg via följande länk:
http://emea.directeventreg.com/registration/7974646

Öppna länken och följ anvisningarna. Efter genomförd registrering sänds en bekräftelse till den e-mailadress som angivits vid registreringen. Detta meddelande innehåller telefonnummer och en kod (lösenord för live-event). Ring upp det angivna numret.
För att delta i konferensen, slå in koden följt av “#” när du ombes göra så.
 

Direkt via telefon:
Istället för att registrera sig online och delta i mötet via telefonkonferens, kan även följande telefonnummer ringas:
Sverige: 08-566 194 25 
USA: +
1 9 175 039 901
Storbritannien: +44 (0) 844 571 89 31
 

Du kommer att bli ombedd att slå in en eventkod; ignorera detta och vänta istället (1–2 minuter) tills du hör en operatörsröst. Ange nu ditt: Konferens-ID: 7974646 eller ”Sensys” för att registrera. 

Vänligen ring 10 minuter före utsatt tid. 

Presentationen kommer att publiceras på hemsidan i anslutning till denna rapport. 

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits, kl. 08.30 den 21 februari 2019.  

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 21-02-2019
bokslutskommuniké, sensys gatso group