Bengt Rosengren har slutfört sitt uppdrag hos Sensys Gatso Group AB

02-10-2017 - Bengt Rosengren, EVP Operations & Supply har slutfört sitt uppdrag hos Sensys Gatso Group.

"Bengt har under sin tid varit en viktig del av företagets utveckling och i integrationen mellan Sensys och Gatso. Han har bland annat varit delaktig i skapandet av en fullfjädrad verksamhets- och leveransorganisation samt infört ett toppmodernt ramverk för affärsprocesser, för att nämna några av hans prestationer. Jag önskar honom lycka till i hans framtida engagemang ", säger Niki Gatsonides.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2017 kl. 9.30.

För mer information:
Niki Gatsonides, CFO

M +31 622 775 900
E investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 02-10-2017
sensys, sensys traffic, Gatso, Gatso Beheer, sensys gatso group