Årsstämma för Sensys Traffic AB, har avhållits i Jönköping.

24-04-2009 -

Årsstämman omvalde Peter Svensson, Jan Bengtsson, Jan Johansson, Anders Norling samt Ivan Rylander till styrelse. Auktoriserade revisorn Anders Johansson är sedan tidigare vald fram till 2011.

I enlighet med styrelsens förslag fastställdes ett totalt arvode om 330.000 kronor till de stämmovalda styrelseledamöterna (varav 90.000 till styrelseordförande) och att arvode till revisorn skall ske enligt godkänd räkning.

Vidare fattades beslut enligt styrelsens förslag om kontantutdelning på 5 öre per aktie. Avstämningsdag tisdagen den 28 april och utbetalningsdag, genom EuroClear Sweden’s försorg, måndagen den 4 maj 2009.

Styrelsen fick även bemyndigande att fatta beslut om förvärv av egna aktier.

Inför årsstämman 2010 utsågs en valberedningskommitté bestående av följande ledamöter; Sten K Johnson, Lars Gunnar Berntsson och Jan Ahnberg.

För mer information:

Johan Frilund VD. Mobil: 073-274 28 23.

E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Publicerad: 24-04-2009