Årsstämma för Sensys Traffic AB, har avhållits i Jönköping

30-04-2010 -

Årsstämman omvalde Peter Svensson, Jan Bengtsson, Anders Norling och Ivan Rylander samt nyvalde Jeanette Jakobsson till styrelse. Auktoriserade revisorn Anders Johansson är sedan tidigare vald fram till 2011.

I enlighet med styrelsens förslag fastställdes ett totalt arvode om 330 000 kronor till de stämmovalda styrelseledamöterna (varav 90 000 till styrelseordförande) samt att arvode till revisorn skall ske enligt godkänd räkning.

Årsstämman fattade beslut om ändring av bolagsordningen avseende kallelse med anledning av eventuell ändring av aktiebolagslagen.

Vidare fattades beslut enligt styrelsens förslag om att ingen utdelning skall lämnas för 2009.

Inför årsstämman 2011 utsågs en valberedningskommité bestående av följande ledamöter; Sten K Johnson, Lars Gunnar Berntsson, Jan Johansson och Jan Ahnberg.

För mer information:

Johan Frilund VD. Mobil: 073-274 28 23.

E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Om SENSYS Traffic AB

SENSYS® Traffic AB utvecklar, marknadsför och säljer system för trafikinformatik och trafiksäkerhet, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning. Systemen nyttjar Sensys målföljande sensorteknologi som har marknadens högsta precision och legala säkerhet. De är enkla att installera och är mycket kostnadseffektiva. Med tusentals system i 17 länder är Sensys marknadsledande i Norden och Mellanöstern. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista.

Publicerad: 30-04-2010