Årsstämma för Sensys Traffic AB, har avhållits i Jönköping

25-04-2012 - Årsstämman omvalde Peter Svensson, Anders Norling, Jeanette Jakobsson, Ingemar Skogö och Claes Ödman samt nyvalde Gunnar Jardelöw och Torbjörn Sandberg till styrelse. Vidare omvaldes PwC med auktoriserade revisorn Martin Odqvist som ansvarig revisor för Sensys fram till årsstämman 2013.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes ett totalt arvode om 450 000 kronor till de stämmovalda styrelseledamöterna (varav 90 000 till styrelse-ordförande) samt att arvode till revisorn skall ske enligt godkänd offert.

Årsstämman fattade beslut enligt styrelsens förslag om att ingen utdelning skall lämnas för 2011.

Inför årsstämman 2013 utsågs en valberedningen bestående av följande ledamöter; Jan Johansson, Sten K Johnson, Lars Gunnar Berntsson, och Jan Ahnberg.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2012, kl 08.50.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 25-04-2012
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror