Årsstämma för Sensys Traffic AB, har avhållits i Jönköping

17-04-2013 - Årsstämman omvalde Peter Svensson, Anders Norling, Jeanette Jakobsson, Ingemar Skogö, Claes Ödman, Torbjörn Sandberg och Gunnar Jardelöw till styrelse.  Vidare omvaldes PwC med auktoriserade revisorn Martin Odqvist som ansvarig revisor för Sensys fram till årsstämman 2014.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes ett totalt arvode om 560 000 kr till de stämmovalda styrelseledamöterna, att fördelas med 110 000 kr till styrelsens ordförande och 75 000 kr vardera till styrelsens ledamöter.

Årsstämman fattade beslut enligt styrelsens förslag om att ingen utdelning skall lämnas för 2012.

På förslag av aktieägaren Danske Capital SE beslöt stämman att utse en valberedning bestående av fyra ledamöter. Inför årsstämman 2014 utsågs en valberedning bestående av följande ledamöter; Jan Johansson, Andre Vatsgar, Lars-Gunnar Berntsson och Anders Bergstrand.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2013, kl 09.00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 17-04-2013
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, hastighetssystem