Årsstämma för  Sensys Traffic AB, har avhållits i Jönköping

27-04-2011 -

Årsstämman omvalde Peter Svensson, Anders Norling, Jeanette Jakobsson och Ivan Rylander samt nyvalde Claes Ödman och Ingemar Skogö till styrelsen. Vidare valdes PwC med auktoriserade revisorn Martin Odqvist till ny revisor för Sensys fram till årsstämman 2012.

I enlighet med styrelsens förslag fastställdes ett totalt arvode om 390 000 kronor till de stämmovalda styrelseledamöterna (varav 90 000 till styrelseordförande) samt att arvode till revisorn skall ske enligt godkänd offert.

Årsstämman fattade beslut enligt styrelsens förslag om att ingen utdelning skall lämnas för 2010.

Inför årsstämman 2012 utsågs en valberedningskommité bestående av följande ledamöter; Jan Johansson, Sten K Johnson, Lars Gunnar Berntsson, och Jan Ahnberg.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2011, kl 11:30.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 27-04-2011
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror