Armenien väljer Sensys

22-07-2011 - SENSYS Traffic ABs (publ) partner i Armenien har skrivit kontrakt på ett nationellt system för trafikövervakning.

Sensys ingår i ett konsortium med de lokala företagen Security Dream och Ellips GA där Security Dream har nu tecknat kontrakt med Polisen i Armenien. Kontraktet är ett så kallat BOT-kontrakt, Build-Operate-Transfer, och omfattar leverans och drift av ett nationellt trafikövervakningssystem i 25 år. Security Dream ersätts genom att de erhåller minst 50% av intäkterna i systemet över kontraktsperioden på 25 år.

För närvarande har Sensys ännu ingen order på detta utan konsortieavtalet skall nu omvandlas till flera kontrakt mellan parterna där kontraktet mellan Sensys och Security Dreams rörande systemen för hastighets- och rödljusövervakning är ett. När dessa kontrakt är klara kan omfattningen för Sensys del uppskattas.

Trafikövervakningssystemet omfattar hastighetsövervakning, rödljusövervakning och videoövervakning samt ett komplett centralsystem för övervakning och böteshantering. Systemet skall byggas upp successivt över de första sju åren.

”Vi är glada över att Polisen i Armenien har valt vår lösning. Affären ligger i linje med den strategi vi har antagit, att angripa operatörsaffärer med en långsiktig affärsmodell baserat på vårt lager. Vi ser fram emot att, efter tecknat kontrakt, långsiktigt få bidra till ökad trafiksäkerhet i Armenien”, säger Johan Frilund, VD för Sensys Traffic AB.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2011, kl 11.45.

Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

Publicerad: 22-07-2011
sensys, sensys traffic