Antal aktier och röster i Sensys Gatso Group

28-09-2018 - Sensys Gatso Group har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört konvertering av en revers vilket har resulterat i att antalet aktier och röster i Sensys Gatso Group har förändrats.

Efter genomförd konvertering finns det totalt 860 024 407 aktier i bolaget, berättigande till totalt 860 024 407 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom den kontaktperson som angivits, den 28 september 2018, kl 08.30.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, CEO & President
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 28-09-2018
sensys gatso group