Antal aktier och röster i Sensys Gatso Group

30-11-2017 - Som tidigare meddelats har antalet aktier och röster i Sensys Gatso Group AB förändrats på grund av den nyligen genomförda företrädesemissionen i bolaget.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 844 913 669 aktier i bolaget, berättigande till totalt 844 913 669 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom den kontaktperson som angivits, den 30 november 2017, kl 08.30.

För mer information kontakta:
VD Ivo Mönnink
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 30-11-2017
sensys, sensys traffic, Gatso, Gatso Beheer, sensys gatso group