Ändring av antalet aktier och röster

29-11-2013 - Efter teckningsoptionen serie 2012/2013:B (TO4) i Sensys Traffic AB (publ) som genomförts med teckningstid 1 oktober – 31 oktober 2013 och som registrerats i november 2013 uppgår antalet aktier och röster till totalt 541 234 314.

Med hänvisning till 4 kap 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument meddelas härmed att antalet aktier och röster i Sensys Traffic AB (publ) har ändrats till följd av teckningsoption som registrerats i november 2013.

Före teckningsoptionen fanns totalt 510 747 339 aktier med en (1) röst per aktie, innebärande totalt 510 747 339 röster.

Genom teckningsoptionen, som tecknades till 95 procent, har antalet aktier ökat med 30 486 975 stycken.

Efter teckningsoptionen finns därmed totalt 541 234 314 aktier med en (1) röst per aktie, innebärande totalt 541 234 314 röster.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2013, kl 09.00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 29-11-2013
nyemission, sensys, sensys traffic