Ändring av antalet aktier och röster

31-05-2012 - Efter nyemission i Sensys Traffic AB (publ) som genomförts med teckningstid 29 mars–16 april 2012 och som registrerats i maj 2012 uppgår antalet aktier och röster till totalt 479 837 886.

Med hänvisning till 4 kap 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument meddelas härmed att antalet aktier och röster i Sensys Traffic AB (publ) har ändrats till följd av nyemission som registrerats i maj 2012.

Före nyemissionen fanns totalt 287 902 734 aktier med en (1) röst per aktie, innebärande totalt 287 902 734 röster.

Genom nyemissionen har antalet aktier ökat med 191 935 152 stycken.

Efter nyemissionen finns därmed totalt 479 837 886 aktier med en (1) röst per aktie, innebärande totalt 479 837 886 röster.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2012, kl 10.00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 31-05-2012
nyemission, sensys, sensys traffic