today23-06-2015

SENSYS Traffic AB (publ) (“Sensys Traffic”), en global ledande leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har ingått ett avtal om att förvärva det holländska företaget Gatso Beheer B.V. (”Gatso”)

”Sensys och Gatso kompletterar varandra mycket väl och delar de grundläggande värderingar som behövs för att bygga en hållbar tillväxt i trafiksäkerhetsmarknaden. Sensys och Gatso kommer att vara betydligt starkare tillsammans än som enskilda bolag. Sensys Gatso Group kommer att ta en tätposition som marknadsledare inom utrustningsmarknaden och en utmanare med starkt fotfäste i marknaden för operatörstjänster. Vi förväntar oss synergier inom försäljning där vår kombinerade säljkår kommer att kunna uppnå bättre marknadstäckning medan vi även får en bredare produktportfölj att erbjuda vår gemensamma kundbas. Utöver den starka marknadspositionen, kommer synergier i FoU att ge bättre fokus på både kärnteknologier, mjukvara samt på kundanpassade lösningar vilket gör det möjligt för företaget att expandera till nya marknader.” säger Torbjörn Sandberg, VD i Sensys Traffic.

Timo Gatsonides, VD i Gatso tillägger ”Integritet, engagemang och innovation var hörnstenarna i Gatso när min morfar Maurice grundade företaget för 57 år sedan. Dessa värden gjorde oss starka och det är dessa värden som fortsätter att leda oss i dag – och som inspirerar våra medarbetare över hela världen. I dag, mer än någonsin, utmanas regeringar runt om i världen av de negativa effekterna av ökad mobilitet och urbanisering. Snabba innovationer som en del av en helhetssyn är avgörande för att hjälpa regeringar att upprätthålla och förbättra trafiksäkerheten. Av den anledningen är jag extremt glad över att vi har hittat en partner i Sensys som delar samma grundläggande värderingar och åsikter. Sammanslagningen kommer att skapa innovationer som sannolikt kommer att omforma marknaden för operatörstjänster för trafiksäkerhet.”

Förvärvet är villkorat av de beslut som ska fattas på den extra bolagsstämman. Om erforderliga beslut fattas vid den extra bolagsstämman, är Sensys Traffic av uppfattningen att förvärvet kan slutföras i början av augusti 2015.

PRESSKONFERENS FÖR JOURNALISER OCH ANALYTIKER
En presskonferens kommer att hållas kl. 10.00 den 23 juni, där journalister och analytiker kommer att ges möjlighet att ställa frågor vid en webbsändning. Presskonferensen kan följas online genom att klicka på länken:

WEBCAST

Du kan också lyssna på presskonferensen och ställa frågor via telefon, via följande nummer:
Sverige: +46 (0) 8 505 20 110
Nederländerna: +31 (0) 20 7965 008
USA: +1 334 323 6201
UK: +44 (0) 207 1620 077

Lösenord: Sensys.
Vänligen ring in 10 minuter före den angivna tiden.

Kalender