today25-02-2016

Bokslutskommunikén för 2015 har släppts.

För att läsa rapporten, klicka här.

 

Audio cast

VD Torbjörn Sandberg kommer presentera rapporten och svara på frågor i en audiocast kl 9.30.

För att följa presentationen, klicka här.

För att delta i telefonkonferensen ring:
Sverige:            08 503 364 34
USA:                +1 63 15 107 498
UK:                  +44 (0)8 44 49 33 800

Lösenord: 49721386 eller Sensys

Var vänlig ring 10 minuter innan utsatt tid.

 

Kalender