today29-01-2015

Bokslutskommunikén för 2014 har publicerats.

För att läsa rapporten, klicka här.

 

Audiocast

VD Johan Frilund presenterar rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Telefonkonferensen startar 09.30.

För att följa presentationen, klicka här.

För att delta i telefonkonferensen ring:
Sverige:             +46 (0)8 5052 0110
USA:                  +1 334 323 6201
UK:                    +44 (0)20 7162 0077

Lösenord: Sensys.
Var vänlig ring 10 minuter innan utsatt tid.

 

 

 

Kalender