today23-01-2014

Bokslutskommunikén för 2013 har publicerats.

För att läsa rapporten, klicka här.

Audiocast
VD Johan Frilund presenterar rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Telefonkonferensen startar 15.30.

För att följa presentationen, klicka här.

För att delta i telefonkonferensen ring:
020 089 6377 - Sverige

Alt:
+1 212 999 6659 - New York 
+44 (0) 20 3003 2666 - Standard International Access
+0808 109 0700 - UK Toll Free
+1 866 966 5335 - USA Toll Free

Lösenord: Sensys.
Var vänlig ring 10 minuter innan utsatt tid.

Kalender