today24-04-2014

Årsstämma hålls den 24 april.

Årsstämman hålls kl 15.00 den 24 april 2014 i Jönköping. En begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman skall ha inkommit senast måndagen den 10 mars 2014.

 

Begäran skickas till valberedningens ordförande Jan Johansson.
E-mail: jjfab@telia.com

Kalender