today26-11-2020

MSEK

juli - sept
2020

juli - sept
2019

jan - sept
2020

jan - sept
2019

Nettoomsättning

131.6

73.0

320.7

248.3

Orderingång

323.7

79.3

606.3

320.7

Rörelseresultat (EBIT)

12.9

-17.8

-1.7

-38.3

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

22.8

-2.8

36.1

1.5

Totalresultat

4.8

-6.6

-7.5

-13.7

Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK)

0.01

-0.02

-0.01

-0.04

Kassaflödet från den löpande verksamheten

11.0

-23.9

22.5

-47.1

 

 Release Q3 2020 (pdf)

​ Sensys Gatso Marknadspresentation Q3 (pdf)

Delårsrapporter