today30-04-2020

MSEK

jan - mar
2020

jan - mar
2019

jan - dec
2019

jan - dec
2018

Nettoomsättning

95.6

78.4

406.3

380.3

Orderingång

33.6

100.0

527.5

480.3

Rörelseresultat (EBIT)

-13.7

-12.2

-24.4

0.6

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

1.0

-0.1

28.6

37.6

Totalresultat

4.7

-2.1

-6.0

16.1

Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK)

-0.02

-0.01

-0.02

0.00

Kassaflödet från den löpande verksamheten

19.9

-20.6

-3.7

49.3

 

​ Release 2020 Q1

​ Sensys Gatso Marknadspresentation Q1 (pdf)

Delårsrapporter