today25-02-2021

MSEK okt - dec 
2020
okt - dec
2019
jan - dec
2020
jan - dec
2019
Nettoomsättning 134,3 158,0 454,9 406,3
Orderingång 120,5 241,2 788,4 561,9
Rörelseresultat (EBIT) 12,5 13,9 10,8 -24,4
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 23,3 27,1 59,4 28,6
Totalresultat -8,0 7,8 -15,5 -6,0
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,01 0,02 0,00 -0,02
Kassaflödet från den löpande verksamheten -7,0 43,4 15,5 -3,7

 

​  Release Bokslutskommuniké 2020

​  Sensys Gatso Marknadspresentation Q4 2020 (pdf)

Delårsrapporter