today25-02-2021

MSEK okt - dec 
2020
okt - dec
2019
jan - dec
2020
jan - dec
2019
Nettoomsättning 134,3 158,0 454,9 406,3
Orderingång 120,5 241,2 788,4 561,9
Rörelseresultat (EBIT) 12,5 13,9 10,8 -24,4
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 23,3 27,1 59,4 28,6
Totalresultat -8,0 7,8 -15,5 -6,0
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,01 0,02 0,00 -0,02
Kassaflödet från den löpande verksamheten -7,0 43,4 15,5 -3,7

 

​  Release Bokslutskommuniké 2020

​  Sensys Gatso Marknadspresentation Q4 2020 (pdf)

Delårsrapporter

 • 29-08-2019

  Halvårsrapport

  Januari–juni 2019

  Läs mer...
 • 21-02-2019

  2018 - Bokslutskommuniké

  Oktober–december 2018
  ­- Nettoomsättning 124,4 Mkr (83,3)
  ­- Orderingång 143,9 Mkr (156,3)
  ­- EBITDA 16,7 Mkr (5,4)
  ­- EBIT Rörelseresultat 7,3 Mkr (-4,7)
  ­- Totalresultat 8,8 Mkr (-3,2)
  ­- Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,01 kronor (-0,01)
  ­- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39,0 Mkr (-7,3)

  Januari–december 2018
  -­ Nettoomsättning 380,3 Mkr (293,1)
  ­- Orderingång 480,0 Mkr (348,9)
  ­- EBITDA 37,6 Mkr (-15,9)
  - ­ EBIT Rörelseresultat 0,6 Mkr (-54,8)
  ­- Totalresultat 16,1 Mkr (-64,9)
  ­- Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,00 kronor (-0,09)
  ­- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49,3 Mkr (-39,3)

  Läs mer...
 • 22-11-2018

  Delårsrapport 2018 - Q3

  Juli–september 2018
  - Nettoomsättning 95,7 Mkr (70,9)
  - Orderingång 100,7 Mkr (59,4)
  - EBITDA 18,2 Mkr (-8,9)
  - EBIT Rörelseresultat 8,8 Mkr (-18,2)
  - Totalresultat 1,2 Mkr (-25,0)
  - Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,00 kronor (-0,03)
  - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,6 Mkr (-10,2)

  Januari–september 2018
  - Nettoomsättning 255,9 Mkr (209,8)
  - Orderingång 336,3 Mkr (192,6)
  - EBITDA 20,9 Mkr (-21,3)
  - EBIT Rörelseresultat -6,7 Mkr (-50,1)
  - Totalresultat 7,4 Mkr (-61,7)
  - Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,01 kronor (-0,07)
  - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,3 Mkr (-31,9)

  Läs mer...
 • 30-08-2018

  Halvårsrapport Januari–juni 2018

  April–juni 2018
  - Nettoomsättning 88,6 Mkr (68,2)
  - Orderingång 182,9 Mkr (64,6)
  - Rörelseresultat -0,6 Mkr (-14,6)
  - EBITDA 8,6 Mkr (-4,7)
  - Resultat efter skatt -1,3 Mkr (-15,9)
  - Totalresultat 7,9 Mkr (-20,3)
  - Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,00 kronor (-0,02)
  - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,9 Mkr (-13,2)

  Januari–juni 2018
  - Nettoomsättning 160,2 Mkr (138,9)
  - Orderingång 235,7 Mkr (133,2)
  - Rörelseresultat -15,5 Mkr (-31,9)
  - EBITDA 2,6 Mkr (-12,3)
  - Resultat efter skatt -14,4 Mkr (-32,3)
  - Totalresultat 6,2 Mkr (-36,7)
  - Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,01 kronor (-0,05)
  - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 Mkr (-21,8)

  Läs mer...
 • 17-05-2018

  2018 - Q1

  Januari–mars 2018

  Läs mer...
 • 22-02-2018

  2017 - Bokslutskommuniké

  Bokslutskommuniké 2017

  Läs mer...
 • 23-11-2017

  Delårsrapport 2017 - Q3

  Juli – september 2017
  - Nettoomsättning 70,9 Mkr (68,4)
  - Orderingång 59,4 Mkr (44,8)
  - Rörelseresultat -18,2 Mkr (-1,4)
  - EBITDA -8,9 Mkr (9,7)
  - Resultat efter skatt -17,0 Mkr (-3,3)
  - Övrigt totalresultat -25,0 Mkr (12,8)
  - Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,03 kr (0,01)
  - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,2 Mkr (24,6)

  Januari – september 2017
  - Nettoomsättning 209,8 Mkr (332,6)
  - Orderingång 192,6 Mkr (133,3)
  - Rörelseresultat -50,1 Mkr (-18,6)
  - EBITDA -21,3 Mkr (19,6)
  - Resultat efter skatt -49,2 Mkr (-24,1)
  - Övrigt totalresultat -61,7 Mkr (-4,4)
  - Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,07 kr (-0,04)
  - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -31,9 Mkr (39,2)

  Läs mer...