today30-08-2018

April–juni 2018
- Nettoomsättning 88,6 Mkr (68,2)
- Orderingång 182,9 Mkr (64,6)
- Rörelseresultat -0,6 Mkr (-14,6)
- EBITDA 8,6 Mkr (-4,7)
- Resultat efter skatt -1,3 Mkr (-15,9)
- Totalresultat 7,9 Mkr (-20,3)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,00 kronor (-0,02)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,9 Mkr (-13,2)

Januari–juni 2018
- Nettoomsättning 160,2 Mkr (138,9)
- Orderingång 235,7 Mkr (133,2)
- Rörelseresultat -15,5 Mkr (-31,9)
- EBITDA 2,6 Mkr (-12,3)
- Resultat efter skatt -14,4 Mkr (-32,3)
- Totalresultat 6,2 Mkr (-36,7)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,01 kronor (-0,05)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 Mkr (-21,8)

​ Release

Delårsrapporter