today21-02-2019

Oktober–december 2018
­- Nettoomsättning 124,4 Mkr (83,3)
­- Orderingång 143,9 Mkr (156,3)
­- EBITDA 16,7 Mkr (5,4)
­- EBIT Rörelseresultat 7,3 Mkr (-4,7)
­- Totalresultat 8,8 Mkr (-3,2)
­- Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,01 kronor (-0,01)
­- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39,0 Mkr (-7,3)

Januari–december 2018
-­ Nettoomsättning 380,3 Mkr (293,1)
­- Orderingång 480,0 Mkr (348,9)
­- EBITDA 37,6 Mkr (-15,9)
- ­ EBIT Rörelseresultat 0,6 Mkr (-54,8)
­- Totalresultat 16,1 Mkr (-64,9)
­- Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,00 kronor (-0,09)
­- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49,3 Mkr (-39,3)

​ Bokslutskommuniké 2018 (pdf)

​ Marknadspresentation Q4 2018 (pdf)

Delårsrapporter