today23-02-2017

Bokslutskommuniké 2016

Oktober–december 2016
 • Nettoomsättning 104,0 Mkr (178,7)
 • ​Orderingång 66,6 Mkr (186,4)
 • Rörelseresultat -4,6 Mkr (21,4)
 • EBITDA 5,8 Mkr (37,7)
 • Resultat efter skatt -0,2 Mkr (-19,9)
 • Periodens totalresultat 3,7 Mkr (14,6)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,00 kr (0,03)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,9 Mkr (9,8)
 
Januari–december 2016
 • Nettoomsättning 436,6 Mkr (397,8)
 • Orderingång 199,9 Mkr (292,4)
 • Rörelseresultat -23,2 Mkr (48,7)
 • EBITDA 25,3 Mkr (75,5)
 • Resultat efter skatt -24,4 Mkr (40,9)
 • Periodens totalresultat -0,7 Mkr (29,4)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,04 kr (0,07)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88,4 Mkr (37,7)

(Siffror före 1 augusti 2015 avser Sensys Traffic AB som fristående företag.)

​ Bokslutskommuniké 2016 (pdf)

Delårsrapporter