today27-08-2015

Q2

April–Juni 2015

 • Nettoomsättningen ökade till 64,5 Mkr (44,2)
 • ŸOrderingången ökade till 23,0 Mkr (15,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till 17,5 Mkr (6,7)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 27,1 procent (15,1)
 • Resultat efter skatt uppgick till 13,5 Mkr (5,2)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,02 kr (0,01)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18,8 Mkr (1,1)
   

Januari–Juni 2015

 • Nettoomsättningen ökade till 118,8 Mkr (58,8)
 • Orderingången ökade till 66,2 Mkr (28,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till 34,6 Mkr (1,7)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 29,2 procent (2,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 26,9 Mkr (1,3)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,05 kr (0,00)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 38,7 Mkr (7,5)

​ Delårsrapport Q2 2015 (pdf)

Delårsrapporter