today27-08-2015

Q2

April–Juni 2015

 • Nettoomsättningen ökade till 64,5 Mkr (44,2)
 • ŸOrderingången ökade till 23,0 Mkr (15,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till 17,5 Mkr (6,7)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 27,1 procent (15,1)
 • Resultat efter skatt uppgick till 13,5 Mkr (5,2)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,02 kr (0,01)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18,8 Mkr (1,1)
   

Januari–Juni 2015

 • Nettoomsättningen ökade till 118,8 Mkr (58,8)
 • Orderingången ökade till 66,2 Mkr (28,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till 34,6 Mkr (1,7)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 29,2 procent (2,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 26,9 Mkr (1,3)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,05 kr (0,00)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 38,7 Mkr (7,5)

​ Delårsrapport Q2 2015 (pdf)

Delårsrapporter

 • 22-02-2018

  2017 - Bokslutskommuniké

  Bokslutskommuniké 2017

  Läs mer...
 • 23-11-2017

  Delårsrapport 2017 - Q3

  Juli – september 2017
  - Nettoomsättning 70,9 Mkr (68,4)
  - Orderingång 59,4 Mkr (44,8)
  - Rörelseresultat -18,2 Mkr (-1,4)
  - EBITDA -8,9 Mkr (9,7)
  - Resultat efter skatt -17,0 Mkr (-3,3)
  - Övrigt totalresultat -25,0 Mkr (12,8)
  - Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,03 kr (0,01)
  - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,2 Mkr (24,6)

  Januari – september 2017
  - Nettoomsättning 209,8 Mkr (332,6)
  - Orderingång 192,6 Mkr (133,3)
  - Rörelseresultat -50,1 Mkr (-18,6)
  - EBITDA -21,3 Mkr (19,6)
  - Resultat efter skatt -49,2 Mkr (-24,1)
  - Övrigt totalresultat -61,7 Mkr (-4,4)
  - Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,07 kr (-0,04)
  - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -31,9 Mkr (39,2)

  Läs mer...
 • 31-08-2017

  Halvårsrapport Januari–juni 2017

  April–juni 2017

  - Nettoomsättning 68,2 Mkr (100,0)
  - Orderingång 64,6 Mkr (61,4)
  - Rörelseresultat -14,6 Mkr (-2,9)
  - EBITDA -4,7 Mkr (6,5)
  - Resultat efter skatt -15,9 Mkr (-0,9)
  - Periodens totalresultat -20,3 Mkr (1,8)
  - Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,02 kr (0,00)
  - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,2 Mkr (12,0) Januari–juni 2017

  Januari–juni 2017
  - Nettoomsättning 138,9 Mkr (264,2)
  - Orderingång 133,2 Mkr (88,5)
  - Rörelseresultat -31,9 Mkr (-17,3)
  - EBITDA -12,3 Mkr (9,8)
  - Resultat efter skatt -32,3 Mkr (-20,9)
  - Övrigt totalresultat -36,7 Mkr (-17,2)
  - Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,05 kr (-0,03)
  - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21,8 Mkr (14,6)

  Läs mer...
 • 17-05-2017

  2017 - Q1

  Januari–mars 2017

  Läs mer...
 • 23-02-2017

  2016 - Bokslutskommuniké

  Bokslutskommuniké 2016

  Läs mer...
 • 24-11-2016

  Delårsrapport 2016 - Q3

  Juli – september 2016
  - Nettoomsättning 68,4 Mkr (100,3)
  - Orderingång 44,8 Mkr (39,7)
  - EBITDA Mkr 9,7 (2,7)
  - Resultat efter skatt -3,3 Mkr (-5,9)
  - Periodens totalresultat 12,8 Mkr (-12,1)
  - Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,01 kr (0,01)
  - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,6 Mkr (-5,1)
  - Just. EBITDA -11,5 Mkr

  Januari – september 2016
  - Nettoomsättning 332,6 Mkr (219,1)
  - Orderingång 133,3 Mkr (106,0)
  - EBITDA 19,6 (37,8)
  - Resultat efter skatt -24,1 Mkr (-21,1)
  - Periodens totalresultat -4,4 Mkr (14,8)
  - Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,04 kr (0,04)
  - Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 39,2 Mkr (27,3)
  - Just. EBITDA 23,6 Mkr

  Läs mer...
 • 25-08-2016

  Delårsrapport 2016 - Q2

  April-juni 2016
  (Siffrorna för 2015 avser Sensys Traffic som fristående företag)
  - Nettoomsättning 100,0 Mkr (64,5)
  - Orderingång 61,4 Mkr (23,0)
  - EBITDA 6,5 Mkr (17,8)
  - Vinst efter skatt -0,9 Mkr (13,5)
  - Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,00 kr (0,02)
  - Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 12,0 Mkr (19,1)
  - Just. EBITDA 1,8 Mkr

  Januari-juni 2016
  (Siffrorna för 2015 avser Sensys Traffic som fristående företag)
  - Nettoomsättning 264,2 Mkr (118,8)
  - Orderingång 88,5 Mkr (66,2)
  - EBITDA 9,8 Mkr (36,7)
  - Vinst efter skatt -20,9 Mkr (26,9)
  - Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,03 kr (0,05)
  - Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 14,6 Mkr (38,8)
  - Just. EBITDA 35,2 Mkr

  Läs mer...
 • 19-05-2016

  Delårsrapport 2016 - Q1

  (Siffror för Q1 2015 avser endast Sensys Traffic AB som fristående företag.)
  - Nettoomsättningen uppgick till 164,1 Mkr (54,3).
  - Orderingången uppgick till 27,1 Mkr (43,2).
  - Engångskostnad för omstruktureringsprogrammet uppgick till 30,0 Mkr.
  - EBITDA (just.) uppgick till 33,4 Mkr (17,4).
  - Rörelseresultatet (just.) uppgick till 15,6 Mkr (17,2).
  - Rörelsemarginalen (just.) uppgick till 9,5 procent (31,6).
  - Resultat efter skatt (just.) uppgick till 10,1 Mkr (13,5).
  - Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,03 kr (0,02).
  - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,2 Mkr (19,9).

  Läs mer...
 • 25-02-2016

  2015 - Bokslutskommuniké

  Bokslutskommuniké 2015

  Läs mer...
 • 22-04-2015

  Delårsrapport 2015 - Q1

  JANUARI - MARS 2015

  Läs mer...
 • 29-01-2015

  2014 - Bokslutskommuniké

  Januari - December 2014

  Läs mer...
 • 29-10-2014

  Delårsrapport 2014 - Q3

  Delårsrapport för januari–september 2014

  Läs mer...
 • 19-08-2014

  Delårsrapport 2014 - Q2

  Delårsrapport för januari–juni 2014

  Läs mer...
 • 24-04-2014

  Delårsrapport 2014 - Q1

  Januari - Mars 2014

  Läs mer...