Ivo2web.jpg

Ivo Mönnink

Verkställande Direktör

Född: 1962.

Anställd sedan 2017.

Utbildning: Master i Business Economics vid Erasmus University Rotterdam. 

Bakgrund: Verkställande direktör i HITEC Power Protection Holding B.V. , FERM Holding B.V och Besin International (nuvarnade Smurfit Kappa Hexacomb). Började sin internationella karriär med kommersiella roller på Nike och Unilever. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i EasyScan Holding B.V. och ägare av, tillika styrelseledamot i, Destro Management B.V.

Aktieinnehav: 1 247 615 aktier. 6 000 000 köpoptioner giltiga från 1 oktober 2020.

Simonweb.jpg

Simon Mulder

CFO

Född 1978.

Anställd sedan 2016. 

Utbildning: Post Master Accountancy

Bakgrund: Har tidigare arbetat som finansdirektör för Sensys Gatso Group Nederländerna och Senior Audit Manager på BDO.

Värdespappersinnehav: 45 000 aktier.

Timo_ok

Timo Gatsonides

CTO

Född: 1973.

Anställd sedan 2015.

Bakgrund: Utbildning i Computer Science. Började arbeta på Gatso 1995. Fd VD på Gatso.

Värdespappersinnehav: 149 040 980 aktier*.
* indirekt innehav via ett familjeholdingbolag.

JorisWeb.jpg

Joris Lampe

CCO

Född: 1972.

Anställd sedan 2017. 

Utbildning: MSc in Science and Business Administration, Twente University. 

Bakgrund: Har tidigare arbetat som Account Manager hos Lucent Technologies, som försäljningschef på Nedap och som verkställande direktör för Itron Nederland.

Aktieinnehav: 25 000 aktier.