Ivo2web.jpg

Ivo Mönnink

Verkställande Direktör

Född: 1962.

Anställd sedan 2017.

Utbildning: Master i Business Economics vid Erasmus University Rotterdam. 

Bakgrund: Verkställande direktör i HITEC Power Protection Holding B.V. , FERM Holding B.V och Besin International (nuvarnade Smurfit Kappa Hexacomb). Började sin internationella karriär med kommersiella roller på Nike och Unilever. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i EasyScan Holding B.V. och ägare av, tillika styrelseledamot i, Destro Management B.V.

Aktieinnehav: 6 000 000 köpoptioner giltiga från 1 oktober 2020.

Niki_ok

Niki Gatsonides

CFO

Född 1974.

Anställd sedan 2015. 

Bakgrund: MSc i Redovisning och revision. Var tidigare finanschef på Gatso. 

Värdespappersinnehav: 115 920 763 aktier*.
* indirekt innehav via ett familjeholdingbolag.

Timo_ok

Timo Gatsonides

CTO

Född: 1973.

Anställd sedan 2015.

Bakgrund: Utbildning i Computer Science. Började arbeta på Gatso 1995. Fd VD på Gatso.

Värdespappersinnehav: 115 920 763 aktier*.
* indirekt inehav via ett familjeholdingbolag.

bram_web.jpg

Bram Mulders

VP Engineering

Född: 1982.

Anställd sedan 2001. 

Utbildning: Bachelor of Information and Communication Technology, Hogeschool van Amsterdam och MBA, Nyenrode Business Universiteit

Bakgrund: Har tidigare arbetat som teknisk direktör på Gatso.

Aktieinnehav: 0 aktier.