Torbjörn_web.jpg

Torbjörn Sandberg

Verkställande Direktör

Född: 1966.

Styrelseledamot sedan 2012. Anställd sedan 2015.

Utbildning: Civilingenjör. 

Bakgrund: Har tidigare arbetat som VD vid Netadmin Systems AB. F.d. koncernchef för Birdstep Technology ASA (publ).

Aktieinnehav: 50 000 aktier.

 

Niki_ok

Niki Gatsonides

CFO

Född 1974.

Anställd sedan 2015. 

Bakgrund: MSc i Redovisning och revision. Var tidigare finanschef på Gatso. 

Värdespappersinnehav: 115 920 763 aktier*.
* indirekt innehav via ett familjeholdingbolag

 

 
 
 
Timo_ok

Timo Gatsonides

CTO

Född: 1973.

Anställd sedan 2015.

Bakgrund: Utbildning i Computer Science. Började arbeta på Gatso 1995. Fd VD på Gatso.

Värdespappersinnehav: 115 920 763 aktier*.
* indirekt innehav via ett familjeholdingbolag

 
jofr_ok

Johan Frilund

EVP Corporate Development

Född 1963.

Anställd sedan 2008.

Utbildning: Civilingenjör. Civilekonom.

Bakgrund:  Har arbetat med utveckling, internationell försäljning och produktion, tidigare Europachef inom Flextronics Infrastrukturdivision. Fd VD Sensys Traffic.

Aktieinnehav: 1 190 698 aktier varav 918 212 i depåförsäkring.

 

 

 

 

Bengt_web.jpg

Bengt Rosengren

EVP Operations and Supply

Född: 1964.

Anställd sedan 2016. 

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik.

Bakgrund: Telekombakgrund, har tillbringat 26 år inom Ericsson och Simoco, varav de senaste 19 åren utomlands, med arbeten inom försäljning, drift, och ledning.

Aktieinnehav: 0 aktier.

 

 

 

 

bram_web.jpg

Bram Mulders

VP Engineering

Född: 1982.

Anställd sedan 2001. 

Utbildning: Bachelor of Information and Communication Technology, Hogeschool van Amsterdam och MBA, Nyenrode Business Universiteit

Bakgrund: Har tidigare arbetat som teknisk direktör på Gatso.

Aktieinnehav: 0 aktier.