Inget särskilt ersättningsutskott utses inom bolaget. Frågor avseende ersättningar till verkställande direktören hanteras av styrelsens ordförande och stäms av med övriga styrelsemedlemmar.

Beslut om ersättningar till övriga medarbetare i ledande ställningar bestäms av verkställande direktören i samråd med styrelsens ordförande.