År
Transaktion
Ökning av
antalet aktier
Ökning av
aktiekapitalet (kr)
Totalt
aktiekapital (kr)
Antal
aktier
Aktiens nominella
belopp (SEK)
1995 Ingående värden     50,000 500 100
1997 Fondemission 500 50,000 100,000 1000 100
1998 Split 1000:1 999,000   100,000 1,000,000 0,10
1998 Fondemission 4,000,000 400,000 500,000 5,000,000 0,10
1998 Nyemission 1,025,000 102,500 602,500 6,025,000 0,10
1999 Nyemission 4,065,999 406,600 1,009,100 10,090,999 0,10
2000 Fondemission   1,009,100 2,018,200 10,090,999 0,20
2000 Split 4:1 30,272,997   2,018,200 40,363,996 0,05
2000 Utbyte konvertibler 5,888,218 294,411 2,312,611 46,252,214 0,05
2000 Nyemission 10,068,556 503,428 2,816,039 56,320,770 0,05
2001 Utbyte konvertibler 101,776 5,089 2,821,128 56,422,546 0,05
2002 Nyemission 79,787,095 3,989,355 6,810,483 136,209,641 0,05
2003 Nyemission 34,781,829 1,739,091 8,549,574 170,991,470 0,05
2004 Inlösen optioner 360,000 18,000 8,567,574 171,351,470 0,05
2004 Nyemission (konv.) 3,171,909 158,595 8,726,169 174,523,379 0,05
2004 Nyemissioner 35,783,672 1,789,184 10,515,353 210,307,051 0,05
2005 Inlösen optioner 3,620,000 181,000 10,696,353 213,927,051 0,05
2006 Inlösen optioner 2,000,000 100,000 10,796,353 215,927,051 0,05
2010 Nyemission 71,975,683 3,598,784 14,395,137 287,902,734 0,05
2012 Nyemission 191,935,152 9,596,758 23,991,894 479,837,886 0,05
2013 Inlösen optioner (TO3) 30,909,453 1,545,473 25,537,367 510,747,339 0,05
2013 Inlösen optioner (TO4) 30,486,975 1,524,349 27,061,716 541,234,314 0,05
2015 Apportemission 115,920,763 5,796,038 32,857,754 657,155,077 0,05