Aktierna i Sensys Gatso Group AB ägdes den 31 augusti, 2017 enligt följande:

Aktieägare Antal aktier kapital Röster i %
Gatso Special Products BV 115 920 763 17,64 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 31 608 662 4,81 %
Bergstrand, Inger   19 266 559 2,93 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 14 701 984 2,24 %
Client Long       9 944 931 1,51 %
Swedbank Försäkring AB 7 721 243 1,17 %
AMF - Försäkring och fonder 6 446 879 0,98 %
Skandia, Försäkrings    5 841 206 0,89 %
Hamberg, Per Gudmund 4 600 000 0,70 %
Arding Language Services AB   4 000 000 0,61 %
SEB Investment Management    3 459 274 0,53 %
Kihlberg, Jan 3 349 629 0,51 %
Segenmark, Dan                         2 750 000 0,42 %
Hjalmarsson, Per                 2 577 777 0,39 %
Handelsbanken Liv     2 552 592 0,39 %
Erlin, Lennart       2 296 912 0,35 %
Nordea Investment Funds 2 223 684 0,34 %
Andersson, Bengt 2 000 000 0,30 %
Milicevic, Albert  1 952 064 0,30 %
Berger, Gunvald 1 918 688 0,29 %
     
Summa, 20 största ägare 245 132 847 37,30 %
Summa, övriga aktieägare (20 130) 412 022 230 62,70 %
     
SUMMA 657 155 077 100,00 %