Aktierna i Sensys Gatso Group AB ägdes den 30 juni, 2021 enligt följande:

Aktieägare Antal aktier kapital Röster i %
BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)* 164 428 138 17,84 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 41 050 642 4,45 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 33 144 706 3,60 %
Wall, Per Anders Curt 23 000 000 2,50 %
Bergstrand, Inger 20 659 837 2,24 %
Handelsbanken fonder 12 833 212 1,39 %
SEB Investment Management            9 159 304 0,99 %
Swedbank Försäkring AB 8 950 599 0,97 %
Futur Pension   8 657 826 0,94 %
Hamberg, Peter    7 300 000 0,79 %
Försäkringsaktiebolaget Skandia      6 937 248 0,75 %
Boyer, Pernilla Mari    5 612 509 0,61 %
Ståhlgren, Hans Edvin  5 530 000 0,60 %
Mellgren, Claes     5 342 357 0,58 %
Dahlin, Lars 5 300 000 0,57 %
Arding Language Services Aktiebolag, Arding Lang 5 000 000 0,54 %
Kihlberg, Jan 4 306 665 0,47 %
Andersson, Bengt 3 600 000 0,39 %
SAXO BANK A/S - DANISH CLIENT ASSET 3 520 867 0,38 %
Skandia fonder 3 397 988 0,37 %
     
Summa, 20 största ägare 377 731 898 40,97 %
Summa, övriga aktieägare  (17 751) 544 044 507 59,03 %
     
SUMMA 921 776 405 100,00 %

*163 180 523 av dessa aktier innehas (via BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)) av Gatso Special Products BV.