Aktierna i Sensys Gatso Group AB ägdes den 28 december, 2018 enligt följande:

Aktieägare Antal aktier kapital Röster i %
BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)* 164 247 615 19,10 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 37 184 708 4,32 %
Wall, Per                23 000 000 2,67 %
Bergstrand, Inger 21 004 714 2,44 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 14 953 103 1,74 %
State Street Bank & Trust com., Boston 9 000 000 1,05 %
Swedbank Försäkring AB                    8 934 646 1,04 %
SEB Investment Management            8 393 425 0,98 %
Hamberg, Per Gudmund      7 312 456 0,85 %
Skandia Försäkring     6 666 482 0,78 %
BNY Mellon SA/NV (Former BNY), W8IMY 6 225 778 0,72 %
Ståhlgren, Hans Edvin  5 530 000 0,64 %
Arding Language Services Aktiebolag, Arding Lang        5 000 000 0,58 %
Danica Pension         4 566 598 0,53 %
Kihlberg, Jan 4 306 665 0,50 %
NTC VARIOUS FIDUCIARY CAPACIT                     3 984 256 0,46 %
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9  3 930 187 0,46 %
Berger, Gunvald    3 326 273 0,39 %
Hjalmarsson, Per    3 314 283 0,39 %
Segenmark, Dan 3 250 000 0,38 %
     
Summa, 20 största ägare 344 131 189 40,02 %
Summa, övriga aktieägare (20 586) 515 893 218 59,98 %
     
SUMMA 860 024 407 100,00 %

 

*163 000 000 av dessa aktier innehas (via BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)) av Gatso Special Products BV.