Aktierna i Sensys Gatso Group AB ägdes den 31 oktober, 2017 enligt följande:

Aktieägare Antal aktier kapital Röster i %
Gatso Special Products BV 115 920 763 17,64 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 28 865 140 4,39 %
Bergstrand, Inger   19 266 559 2,93 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 13 889 331 2,11 %
Client Long       7 756 642 1,18 %
Swedbank Försäkring AB 7 328 064 1,12 %
AMF - Försäkring och fonder 6 446 879 0,98 %
Skandia, Försäkrings    5 791 849 0,88 %
Hamberg, Per Gudmund 5 000 000 0,76 %
Arding Language Services AB   4 000 000 0,61 %
SEB Investment Management    3 459 274 0,53 %
Kihlberg, Jan 3 349 629 0,51 %
Handelsbanken Liv               2 829 327 0,43 %
Segenmark, Dan                       2 750 000 0,42 %
Hjalmarsson, Per       2 577 777 0,39 %
Nordea Investment Funds       2 223 684 0,34 %
Danica pension 2 159 302 0,33 %
Andersson, Bengt 2 000 000 0,30 %
Milicevic, Albert  1 952 064 0,30 %
Berger, Gunvald 1 918 688 0,29 %
     
Summa, 20 största ägare 239 484 972 36,44 %
Summa, övriga aktieägare (19 912) 417 670 105 63,56 %
     
SUMMA 657 155 077 100,00 %