Aktierna i Sensys Gatso Group AB ägdes den 30 september, 2020 enligt följande:

Aktieägare Antal aktier kapital Röster i %
BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)* 156 247 615 17,10 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 40 039 852 4,38 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 23 039 797 2,52 %
Wall, Per Anders Curt 23 000 000 2,52 %
Bergstrand, Inger 20 659 837 2,26 %
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY 12 710 344 1,39 %
Handelsbanken fonder 11 170 639 1,22 %
SEB Investment Management 9 359 438 1,02 %
Swedbank Försäkring AB              9 267 977 1,01 %
Futur Pension 9 046 240 0,99 %
Ulti AB          7 000 000 0,77 %
Skandia Försäkrings              6 804 626 0,74 %
Ståhlgren, Hans Edvin          5 530 000 0,61 %
Hamberg, Peter          5 300 000 0,58 %
Boyer, Pernilla Mari            5 112 509 0,56 %
Arding Language Services Aktiebolag, Arding Lang 5 000 000 0,55 %
Mellgren, Claes 4 992 357 0,55 %
Dahlin, Lars 4 400 000 0,48 %
Kihlberg, Jan 4 306 665 0,47 %
Bergman, Clarence 3 350 000 0,37 %
     
Summa, 20 största ägare 366 337 896 40,09 %
Summa, övriga aktieägare  (19 546) 547 257 986 59,91 %
     
SUMMA 913 595 882 100,00 %

*155 000 000 av dessa aktier innehas (via BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)) av Gatso Special Products BV.