Aktierna i Sensys Gatso Group AB ägdes den 28 februari, 2019 enligt följande:

Aktieägare Antal aktier kapital Röster i %
BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)* 164 247 615 19,10 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 35 074 854 4,08 %
Wall, Per 23 000 000 2,67 %
Bergstrand, Inger 20 659 837 2,40 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 10 809 620 1,26 %
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9  10 624 142 1,24 %
Swedbank Försäkring AB    9 068 425 1,05 %
State Street Bank & Trust com., Boston                         9 000 000 1,05 %
SEB Investment Management            8 393 425 0,98 %
BNY Mellon SA/NV (Former BNY), W8IMY 7 673 411 0,89 %
Hamberg, Per Gudmund    7 312 456 0,85 %
Skandia Försäkring      6 633 997 0,77 %
Ståhlgren, Hans Edvin          5 530 000 0,64 %
Danica Pension 5 212 948 0,61 %
Arding Language Services Aktiebolag, Arding Lang       5 000 000 0,58 %
Kihlberg, Jan                   4 306 665 0,50 %
NTC VARIOUS FIDUCIARY CAPACIT   3 694 536 0,43 %
Berger, Gunvald    3 326 273 0,39 %
Hjalmarsson, Per    3 314 283 0,39 %
Segenmark, Dan 3 250 000 0,38 %
     
Summa, 20 största ägare 346 132 487 40,26 %
Summa, övriga aktieägare (20 250) 513 891 920 59,74 %
     
SUMMA 860 024 407 100,00 %

*163 000 000 av dessa aktier innehas (via BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)) av Gatso Special Products BV.