Aktierna i Sensys Gatso Group AB ägdes den 31 maj, 2017 enligt följande:

Aktieägare Antal aktier kapital Röster i %
Gatso Special Products BV 115 920 763 17,64 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 34 273 284 5,22 %
Bergstrand, Inger   20 188 057 3,07 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 15 925 380 2,42 %
Client Long       10 064 174 1,53 %
AMF - Försäkring och fonder 9 146 879 1,39 %
Swedbank Försäkring   6 656 523 1,01 %
Skandia, Försäkrings    5 613 506 0,85 %
Clarence Bergman  4 950 000 0,75 %
Arding Language Services AB   4 000 000 0,61 %
SEB Investment Management    3 459 274 0,53 %
Kihlberg, Jan 3 349 629 0,51 %
Danica Pension                           3 201 128 0,49 %
Hamberg, Per Gudmund               3 000 000 0,46 %
Segenmark, Dan       2 750 000 0,42 %
Hjalmarsson, Per     2 577 777 0,39 %
Handelsbanken Liv              2 568 092 0,39 %
Nordea Investment Funds 2 275 684 0,35 %
Erlin, Lennart   2 196 912 0,33 %
Berger, Gunvald 1 918 688 0,29 %
     
Summa, 20 största ägare 254 035 750 38,65 %
Summa, övriga aktieägare (20 151) 403 119 327 61,35 %
     
SUMMA 657 155 077 100,00 %