Aktierna i Sensys Gatso Group AB ägdes den 30 september, 2021 enligt följande:

Aktieägare Antal aktier kapital Röster i %
BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)* 164 428 138 17,84 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 41 770 303 4,53 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 31 395 138 3,41 %
Wall, Per Anders Curt 23 000 000 2,50 %
Bergstrand, Inger 20 659 837 2,24 %
SEB Investment Management    10 811 317 1,17 %
Futur Pension 8 264 962 0,90 %
Swedbank Försäkring AB 7 996 199 0,87 %
Hamberg, Peter 7 400 000 0,80 %
Försäkringsaktiebolaget Skandia   6 896 303 0,75 %
Handelsbanken fonder  6 858 223 0,74 %
Mellgren, Claes    5 942 357 0,64 %
Dahlin, Lars      5 800 000 0,63 %
Boyer, Pernilla Mari  5 612 509 0,61 %
Ståhlgren, Hans Edvin 5 530 000 0,60 %
Arding Language Services Aktiebolag, Arding Lang 5 000 000 0,54 %
Kihlberg, Jan 4 306 665 0,47 %
ERIK ADIELSSON CATCHDRIVING AB 4 000 000 0,43 %
Lööw, Rune Stefan 3 910 000 0,42 %
SAXO BANK A/S - DANISH CLIENT ASSET 3 754 899 0,41 %
     
Summa, 20 största ägare 373 336 850 40,50 %
Summa, övriga aktieägare (17 498) 548 439 555 59,50 %
     
SUMMA 921 776 405 100,00 %

*163 180 523 av dessa aktier innehas (via BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)) av Gatso Special Products BV.