Aktierna i Sensys Gatso Group AB ägdes den 28 september, 2018 enligt följande:

Aktieägare Antal aktier kapital Röster i %
BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)* 164 533 215 19,13 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 36 021 689 4,19 %
BNY Mellon SA/NV (Former BNY), W8IMY 27 662 968 3,22 %
Wall, Per 23 000 000 2,67 %
Bergstrand, Inger     21 004 714 2,44 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB  15 821 222 1,84 %
State Street Bank & Trust CO, W9                13 308 114 1,55 %
State Street Bank & Trust com., Boston               11 000 000 1,28 %
SEB Investment Management              8 612 008 1,00 %
Swedbank Försäkring AB          8 078 175 0,94 %
Hamberg, Per Gudmund              7 312 456 0,85 %
Försäkrings AB Skandia      6 727 050 0,78 %
Ståhlgren, Hans Edvin              5 530 000 0,64 %
Arding Language Services Aktiebolag, Arding Lang                      5 000 000 0,58 %
Kihlberg, Jan                      4 306 665 0,50 %
NTC Various Fiduciary Capacit             3 954 847 0,46 %
CBNY-DFA-CNTL SML CO S  3 866 489 0,45 %
Danica Pension    3 604 701 0,42 %
Berger, Gunvald 3 326 273 0,39 %
Hjalmarsson, Per 3 314 283 0,39 %
     
Summa, 20 största ägare 375 984 869 43,72 %
Summa, övriga aktieägare (20 351) 484 039 538 56,28 %
     
SUMMA 860 024 407 100,00 %

*163 000 000 av dessa aktier innehas (via BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)) av Gatso Special Products BV.