Aktierna i Sensys Gatso Group AB ägdes den 31 mars, 2017 enligt följande:

Aktieägare Antal aktier kapital Röster i %
Gatso Special Products BV 115 920 763 17,64 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 33 864 817 5,15 %
Bergstrand, Inger   20 388 057 3,10 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 15 974 556 2,43 %
AMF - Försäkring och fonder    10 550 000 1,61 %
Client Long    10 148 369 1,54 %
Swedbank Försäkring   6 140 577 0,93 %
Skandia, Försäkrings    5 909 979 0,90 %
Clarence Bergman  4 950 000 0,75 %
Arding Language Services AB   4 000 000 0,61 %
SEB Investment Management    3 459 274 0,53 %
Kihlberg, Jan 3 349 629 0,51 %
Danica Pension                           3 189 428 0,49 %
Segenmark, Dan             2 750 000 0,42 %
Hjalmarsson, Per      2 577 777 0,39 %
Handelsbanken Liv    2 520 842 0,38 %
Nordea Investment Funds              2 273 684 0,35 %
SEB Life (Ireland) ASS CO LTD      2 125 331 0,32 %
Hamberg, Per Gudmund 2 000 000 0,30 %
Berger, Gunvald 1 918 688 0,29 %
     
Summa, 20 största ägare 254 011 771 38,64 %
Summa, övriga aktieägare  (20 661) 403 143 306 61,36 %
     
SUMMA 657 155 077 100,00 %