Aktierna i Sensys Gatso Group AB ägdes den 30 december, 2021 enligt följande:

Aktieägare Antal aktier kapital Röster i %
BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)* 164 428 138 17,84 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 38 419 781 4,17 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 33 363 059 3,62 %
Wall, Per Anders Curt 23 000 000 2,50 %
Bergstrand, Inger 20 659 837 2,24 %
SEB Investment Management    10 177 068 1,10 %
Futur Pension 8 134 962 0,88 %
Hamberg, Peter                  7 500 000 0,81 %
Mellgren, Claes    7 367 357 0,80 %
Handelsbanken fonder        7 345 168 0,80 %
Swedbank Försäkring AB 7 294 711 0,79 %
Försäkringsaktiebolaget Skandia          6 759 303 0,73 %
Dahlin, Lars  6 000 000 0,65 %
Boyer, Pernilla Mari 5 612 509 0,61 %
Ståhlgren, Hans Edvin 5 530 000 0,60 %
LÖÖW, RUNE STEFAN                        5 214 395 0,57 %
Arding Language Services Aktiebolag, Arding Lang                    5 000 000 0,54 %
SAXO BANK A/S CLIENT ASSETS   4 872 852 0,53 %
Andersson, Bengt 3 600 000 0,39 %
Skandia fonder 3 525 957 0,38 %
     
Summa, 20 största ägare 373 805 097 40,55 %
Summa, övriga aktieägare (17 021) 547 971 308 59,45 %
     
SUMMA 921 776 405 100,00 %

*163 180 523 av dessa aktier innehas (via BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)) av Gatso Special Products BV.