Aktierna i Sensys Gatso Group AB ägdes den 31 juli, 2018 enligt följande:

Aktieägare Antal aktier kapital Röster i %
BPSS PAR/COOP RABOBANK UA* 150 288 595 17,79 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 37 135 748 4,40 %
Wall, Per 23 000 000 2,72 %
Bergstrand, Inger 22 110 214 2,62 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB      16 491 944 1,95 %
State Street Bank & Trust com., Boston 12 000 000 1,42 %
SEB Investment Management 9 348 225 1,11 %
Swedbank Försäkring AB     9 113 209 1,08 %
Hamberg, Per Gudmund 7 312 456 0,87 %
Försäkrings AB Skandia 6 721 992 0,80 %
Arding Language Services Aktiebolag, Arding Lang 5 142 856 0,61 %
Danica pension 4 865 315 0,58 %
Kihlberg, Jan 4 306 665 0,51 %
Berger, Gunvald 3 326 273 0,39 %
Hjalmarsson, Per 3 314 283 0,39 %
Segenmark, Dan 3 000 000 0,36 %
Åhlin, Gunnar 3 000 000 0,36 %
SEB Life International ASS CO LTD 2 782 982 0,33 %
Bergman, Clarence 2 700 000 0,32 %
Handelsbanken Liv 2 626 876 0,31 %
     
Summa, 20 största ägare 328 587 633 38,92 %
Summa, övriga aktieägare (20 031) 516 326 036 61,08 %
     
SUMMA 844 913 669 100,00 %

*149 040 980 av dessa aktier innehas (via BPSS Par / Rabobank) av Gatso Special Products BV.