Aktierna i Sensys Gatso Group AB ägdes den 30 december, 2020 enligt följande:

Aktieägare Antal aktier kapital Röster i %
BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)* 164 428 138 17,84 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 45 301 759 4,91 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 25 827 630 2,80 %
Wall, Per Anders Curt 23 000 000 2,50 %
Bergstrand, Inger 20 659 837 2,24 %
Handelsbanken fonder 13 470 639 1,46 %
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY      10 599 225 1,15 %
SEB Investment Management 9 957 982 1,08 %
Swedbank Försäkring 8 905 849 0,97 %
Futur Pension   7 876 650 0,85 %
Skandia Försäkrings 6 856 515 0,74 %
Ståhlgren, Hans Edvin      5 530 000 0,60 %
Hamberg, Peter  5 300 000 0,57 %
Mellgren, Claes  5 192 357 0,56 %
Boyer, Pernilla Mari    5 112 509 0,55 %
Arding Language Services Aktiebolag, Arding Lang 5 000 000 0,54 %
Kihlberg, Jan 4 306 665 0,47 %
Ulti AB 4 000 000 0,43 %
Redeye high quality specialplacerin 3 709 400 0,40 %
Dahlin, Lars 3 550 000 0,39 %
     
Summa, 20 största ägare 378 585 155 41,05 %
Summa, övriga aktieägare  (19 348) 543 191 250 58,95 %
     
SUMMA 921 776 405 100,00 %

*163 180 523 av dessa aktier innehas (via BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)) av Gatso Special Products BV.