Aktierna i Sensys Gatso Group AB ägdes den 30 april, 2018 enligt följande:

Aktieägare Antal aktier kapital Röster i %
BPSS PAR/COOP RABOBANK UA* 150 288 595 17,79 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 37 719 106 4,46 %
Wall, Per 23 000 000 2,72 %
Bergstrand, Inger   22 399 235 2,65 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB            16 691 470 1,98 %
State Street Bank & Trust com., Boston  12 000 000 1,42 %
Swedbank Försäkring AB 9 107 667 1,08 %
Hamberg, Per Gudmund       7 312 456 0,87 %
Skandia, Försäkrings      6 822 370 0,81 %
SEB Investment Management  5 964 469 0,71 %
Arding Language Services AB     5 142 856 0,61 %
Danica pension 4 798 052 0,57 %
Kihlberg, Jan 4 306 665 0,51 %
Berger, Gunvald 3 326 273 0,39 %
Hjalmarsson, Per 3 314 283 0,39 %
Segenmark, Dan   3 250 000 0,38 %
Åhlin, Gunnar 3 000 000 0,36 %
SEB Life International ASS CO LTD 2 882 982 0,34 %
Handelsbanken Liv  2 867 880 0,34 %
Andersson, Bengt 2 574 000 0,30 %
     
Summa, 20 största ägare 326 768 359 38,68 %
Summa, övriga aktieägare (20 293) 518 145 310 61,32 %
     
SUMMA 844 913 669 100.00 %

*149 040 980 av dessa aktier innehas (via BPSS Par / Rabobank) av Gatso Special Products BV.