Aktierna i Sensys Gatso Group AB ägdes den 29 maj, 2020 enligt följande:

Aktieägare Antal aktier kapital Röster i %
BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)* 164 247 615 19,10 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 35 968 947 4,18 %
Wall, Per Anders Curt 23 000 000 2,67 %
Bergstrand, Inger 20 659 837 2,40 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 15 489 239 1,80 %
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 8 689 937 1,01 %
SEB Investment Management 8 121 507 0,94 %
Swedbank Försäkring AB  8 078 765 0,94 %
Skandia Försäkrings  6 504 434 0,76 %
Pension, Futur  5 886 098 0,68 %
Ståhlgren, Hans Edvin 5 530 000 0,64 %
Arding Language Services Aktiebolag, Arding Lang   5 000 000 0,58 %
Mellgren, Claes 4 892 357 0,57 %
Dahlin, Lars 4 400 000 0,51 %
Kihlberg, Jan 4 306 665 0,50 %
Boyer, Pernilla Mari 3 680 367 0,43 %
Hamberg, Peter 3 680 367 0,43 %
Berger, Gunvald 3 326 273 0,39 %
Hjalmarsson, Per Harry 3 314 283 0,39 %
Åhlin, Gunnar Erik 3 205 297 0,37 %
     
Summa, 20 största ägare 337 981 988 39,29 %
Summa, övriga aktieägare (18 783) 522 042 419 60,71 %
     
SUMMA 860 024 407 100,00 %


*163 000 000 av dessa aktier innehas (via BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)) av Gatso Special Products BV.