SG_image_shanghai.jpg

Sensys Gatso har utvecklat en plattform för trafikövervakning som är redo för morgondagens krav: Sensys Gatso Flux. Det är ett modulärt hårdvarusystem med en intelligent kärna som kan kopplas till alla typer av sensorer.

Ett system som är redo att integrera med många framtida (sensor) teknologier. Med sitt modulära och mjukvaruorienterade tillvägagångssätt är Sensys Gatso FLUX maskinvaruoberoende. Detta betyder att vi kan erbjuda dig en produkt som alltid kommer att passa till dina krav. Genom att integrera FLUX i dina trafiksäkerhetsprogram ger vi dig en lösning som passar dina krav nu och under de kommande åren. Vår lösning är helt anpassningsbar, du kan när som helst lägga till nya funktioner och sensorer, även ansluta det till system från andra tillverkare. Vårt utvecklingsmål för FLUX var att ge våra kunder rättssäkra bevispaket.

SG_infographic.png

Den nya plattformen stöder ett brett sortiment och en växande lista av funktioner för trafikövervakning, till exempel: hastighet, distraktionskörning, ANPR och rödljushantering.

Sensys Gatso Flux är en smart investering som hjälper till att förändra körbeteenden. Det är detta du väntat på, som kommer göra en skillnad nu och i framtiden. Så att trafiken blir säkrare och mer hållbar i ditt närområde.